|Neerlandais

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP

1. Bestelling
U hebt de mogelijkheid om uw on-line bestelling te plaatsen vanaf deze Website. BOUTIQUE ONLINE ARGAN WORLD BELGIUM. De bestelling kan op de Website geregistreerd worden slechts als u zich duidelijk hebt geïdentificeerd. Elke bestelling geldt inwilliging exprestrein van deze algemene voorwaarden voor verkoop alsmede van de prijzen en beschrijving van de verkochte producten.
Alle prijzen die op deze plaats worden vermeld, omvatten Belgische BTW aan de koers van 21% uitgezonderd voor de voedingsmiddelen die een BTW van 6% om vatt en
Wij zijn niet verplicht om alleen de bestellingen te eren die op de Website binnen de beschikbare voorraden van de geselecteerde producten worden ontvangen. Als het artikel is uitgeput, zult u per direct in kennis gesteld gehouden worden van de uiputting van de voorraad


2. Veiligheid

De betaling per kaart wordt door onze partners Pay Pal en SKRILL uitgevoerd, HIPAY. Alle transacties tussen de klanten en, alsmede tussen ons en PAY PAL, SKRILL en HIPAY, worden altijd ons beschermd door standaardveiligheidsmiddelen aan te wenden en beschermd (SSL/HTTPS). De termen en de voorwaarden voor uw bankmaatschappij zijn geldig behalve in geval van verbod van gebruik van uw kaart. Uw nummer van kaart en informatie op persoonlijke titel worden door PAY PAL beschermd, SKRILL en HIPAY zullen niet aan andere ondernemingen meegedeeld worden. Wij verbieden ons formeel om de nummers van bankkaarten te memoriseren

3. Leveringsvoorwaarde en kosten

A: Voor België
Onze pakketten worden per Post in zending B Pakijs 24:00 - Kosten van haven 6.20€ verzonden
Voor elke bestelling verwezenlijkt op www.argane.be waarvan het bedrag gelijk of hoger is dan een bedrag van 39,00 €uros, zijn de kosten van havens GRATIS voor de zendingen in Belgiëalleen.
De zending van de pakketten wordt niet tegen het verlies en de vernieling gegarandeerd.

B: Andere Landen
DE EUROPESE UNIE: Tarieven van de Kosten van haven van de Post geldend
DE REST VAN DE WERELD: Tarieven van de kosten van havens van de post geldend
De tarieven van de post in België zijn zichtbaar op de website van de post in België: http://www.laposte.be/
Voor alle inlichtingen bedankt om met ons contact op te nemen per mail admin@argane.be
Wij zijn niet verantwoordelijk in geval van verlies, vlucht of verslechtering van de goederen, tijdens het postvervoer.
Bovendien zullen wij niet weinig gehouden kunnen worden van de kosten van vergoeding van levering, neanmois sinds, wij hebben afgesloten een contract met de post en een verzekering voor een maximumbedrag van 500.00€ dat de verliezen en verslechteringen van de pakketten dekt die in België worden verzonden


4. Betalingswijze
U kunt, door credit card via onze Partner Pay pal, Skrill, Hipay of door anticipatif Europese bankoverschrijving op onze bankrekening BNP PARIBAS FORTIS betalen
ARGAN ARGANE SOUSS
De bank: BNP PARIBAS FORTIS 
IBAN: BE24 0016 1705 2038 
DE CODE BALPEN: GEBABEBB


5. Betalingsvoorwaarde per kaart
Wij aanvaarden via Pay Pal en Skrill, Hipay, alle credit cards waarvan de kaarten Visum, MasterCard, Eurocard, Kaart Blauw. De betaling per kaart wordt door onze partner Pay Pal, Hipay en Skrill uitgevoerd en beschikt over de beste voorwaarden voor bankveiligheid.


6. Levertijden
In België van 1 tot 5 werkdagen vanaf ontvangst van de betaling. U kunt de ontwikkeling van uw zending (www.bepost.be) via N° van tracking van uw zending volgen.
Andere Landen, bestellingen worden de dag van de ontvangst van de betaling verzonden.
U zult uw bestelling in 5 tot 20 dagen volgens de betalingswijze en de bestemming ontvangen.
De levertijden voor de Europese Landen, zullen vooral afhangen van de buitenlandse posten. Een N° van opvolging B Pakijs World zal naar uw vraag verzonden kunnen worden.


7. Breuk van voorraad
Als een van onze producten tijdelijk in breuk van voorraad is zullen wij alle producten van uw bestelling tegenhouden tot wanneer wij u levert de volledigheid van uw bestelling kunnen. Wij verbinden ons ertoe om contact per mail op te nemen om van een gedeeltelijke zending te passen. In dit geval zal de tweede zending aan onze last zijn.

8. Garanties en Verantwoordelijkheden
U geniet van de wettelijke garantie van de fouten die op de geleverde producten worden verborgen. Zij worden tegen elk gebrek van materie of vervaardiging, voor een duur van een maand vanaf de leveringsdatum gegarandeerd.
Krachtens deze garantie, bestaat de enige verplichting van de verkoper daarin om het product te vervangen met gebreken dat door zijn diensten, met uitsluiting van alle schade belangen of vergoedingen wordt erkend
De producten van de plaats http://www.argane.be/ moeten beschut tegen de vochtigheid, van een te hoge temperatuur of een te hevige klaarheid behouden worden

Dus van de garantie zullen de producten uitgesloten worden die niet onder de voornoemde omstandigheden zouden opgeslagen worden.
Wij zijn niet verantwoordelijk in geval van verlies, vlucht of verslechtering van de goederen, tijdens het postvervoer.
Bovendien zullen wij niet van de kosten van leveringsvergoeding gehouden kunnen worden.
Voorts zullen wij niet als gebrekkige verantwoordelijken noch voor elke achterstand of niet-uitvoering ten gevolge van de onvoorziene komst van een geval van overmacht of elke bestelling beschouwd worden die zou geplaatst worden aan een mijnwerker, die de ouders of niet hebben, toegelaten deze bestelling.
Wij hebben, voor alle etappes van toegang tot de plaats, van het bestellingsproces, van de levering of de latere diensten, slechts een verplichting tot middel.
zou zich voor alle nadelen of schade inherent aan het gebruik van het Internet-netwerk, met name een breuk van de dienst, een buitenlands indringen of de aanwezigheid van informaticavirussen verantwoordelijk kunnen stellen, of van alles doet gekwalificeerd van overmacht, overeenkomstig de rechtspraak.
Voorts wordt hij verklaard dat het eigendom van de bestelde Producten u slechts vanaf de totale betaling van de gefactureerde prijs zal overgebracht worden, met inbegrip van de kosten van behandeling, levering en betaling.

9. Samentrekkingsrecht
Als u een verbruiker ten aanzien van de wet van 6 april 2010 betreffende de praktijken van de markt en de consumentenbescherming bent, hebt u het recht om een bestelling te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van de producten (dat is niet van toepassing op de ondernemingen). Als u ons onze producten wilt terugsturen binnen 14 dagen, moet u verplicht per e-mail onze Dienst cliëntèle admin@argane.be contact opnemen) om hun van uw verlangen in kennis te stellen om onze producten terug te sturen. Sluit uw bestellingsnummer in en de redenen waarvoor u uw bestelling wilt annuleren, zult u ontvangen dan instructies die hoe per e-mail handelen verklaard worden.
Opgelet, vergeet niet om zorg van de goederen te nemen zolang zij in uw bezit zal zijn, zullen de beschadigde of gebruikte producten niet aanvaard worden. Bovendien zullen zij in hun verpakking van oorsprong teruggestuurd moeten worden.
De verwijzingskosten van onze producten zijn aan onze last.
De verwijzing van de producten gebeurt met uw eigen risico's.
Als alle voorwaarden worden vervuld, zal het bedrag van de bestelling terugbetaald worden
Het herroepingsrecht zal dus niet voor van toepassing zijn:
• De beschadigde artikelen, vuil gemaakt, gedragen, die door derden worden hersteld en/of de koper.
• De onvolledige artikelen (stukken, gebruiksaanwijzing en/of ontbrekende toebehoren)
• De artikelen waarvan de verpakking niet van oorsprong is
In geval van verkeerde terugkeer, reserveren wij ons het recht om een latere bestelling van een klant te weigeren.

10. Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de behandeling van uw bestelling en kunnen niet, op geen enkel moment, verkocht, in de handel gebracht of aan derden gehuurd worden.
U beschikt over een recht van toegang, wijziging, rectificatie en tegenstelling betreffende uw persoonsgegevens door met ons contact op te nemen op dit adres: admin@argane.be 


11. Intellectueel eigendom.
Wij bezitten de Intellectuele en Industriële volledigheid van de beschikkingsrechten (auteursrecht, de tekeningen en modellen, de merken, de software, van de databases….) betreffende alle elementen van deze website, dat zij visueel of geluids, met inbegrip van de onderliggende technologie zijn. Zij blijven ons geheel en exclusief eigendom.
De informatie, logo's, tekeningen, merken, modellen, slogans, grafische handvesten, en over het algemeen, de aankondigingen en hun inhoud (verkochte producten) enz toegankelijk door deze Website worden eveneens door het recht van het intellectuele en Industriële Eigendom beschermd. Behalve als wij u uitdrukkelijk met het oog hierop hebben toegestaan, wordt u niet toegestaan om te wijzigen, voort te brengen, te huren, te lenen, te verkopen, te verdelen of van producten of de originele werken en afgeleiden te creëren die geheel of gedeeltelijk op de aanwezige elementen op deze Website zijn gebaseerd. Het is bijgevolg verboden (en de gebruiker kan aan anderen de vergunning niet toekennen), te verspreiden, een product of een identiek, gelijksoortig of concurrerend daaruit vervaardigd of origineel werk aan de elementen te kopiëren te wijzigen te creëren verspreid en verkocht op deze Website, de opvatting of de verbinding om te keren of op om het even welke andere wijze proberen om de code bron te vinden, te verkopen, toe te kennen, onder-te ontslaan of op enkele wijze over te brengen dat het erg recht betreffende deze Website en zijn inhoud is.
Als u over een website op persoonlijke titel beschikt en, voor een privé-gebruik, op uw plaats wilt plaatsen een eenvoudige band die direct naar het thuispagina van deze Website verwijst, bedanken wij u om ons het van te voren te vragen. In alle gevallen, zal elke band, op eenvoudige vraag uit onze kant teruggetrokken moeten worden.


12. Inwilliging van de voorwaarden voor verkoop
De klant erkent kennis, op het moment van het nemen van de bestelling, van de algemene voorwaarden voor verkoop genomen hebben die op deze bladzijdes wordt vermeld en verklaart uitdrukkelijk ze aanvaarden zonder voorbehoud.
Immers haalt het feit om op deze Website te bestellen volle en gehele inwilliging van deze Algemene Voorwaarden voor Verkoop af die op elk moment toegankelijk op deze Website en met name op het moment van de registratie van de bestelling zijn. Behalve bewijs van het tegendeel, de gegevens dat wij vormen het bewijs van de transacties registreren en van hun datum.
De Algemene Voorwaarden voor Verkoop vormen de enige overeenkomst tussen de partijen en hebben de overhand over om het even welk ander document. Als een voorwaarde zojuist had ontbroken, zou zij door de gebruiken geldend in de sector van overwogen worden de afstandsverkoop geregeld worden waarvan de vennootschappen hun hoofdkantoor in België hebben.


13. Kosten in verband met BTW
Het bedrag van uw bestelling omvat een BTW van 21% voor alle producten behalve de voedingsmiddelen die een BTW van 6% omvatten. Alle prijzen die op www.argane.be vermeld, horen zich BTW Begrepen (TVAC) als u aan BTW onderworpen bent, vermeldt bij de bestelling in de zone van de commentaren.
ARGAN ARGANE SOUSS behoudt zich het recht voor om de prijs van de producten op elk moment te wijzigen maar de producten worden op basis van de tarieven geldend op het moment van de registratie van de bestellingen gefactureerd.

14. Recht van toepassing en Rechtbanken
In geval van geschil, zijn de rechtbanken van Brussel in België enig bevoegd en zullen het Belgische recht toepassen.


15. Ons (Post) dit adres is contact opnemen geen winkel.
ARGAN ARGANE SOUSS
ERRAMI I
N° van Entreprise/N°TVA: BE 0884.438.377
De bank: BNP FORTISPARIBAS
IBAN: BE24 0016 1705 2038 
DE CODE BALPEN: GEBABEBB
Tél: +32/486.961.246