Samentrekkingsrecht.

Als u een verbruiker ten aan zien van de wetvan 6 april 2010 betreffende de praktijken van de markt en de consumenten bescherming bent,hebt u het recht om een bestelling te ontbindenbinnen 14 dagen na ontvangst van de producten(dat is niet van toepassing op de ondernemingen). Als u ons onze producten wiltterugsturen binnen 14 dagen, moet u verplichtper e-mail onze Dienst cliëntèle ([email protected]) contact op nemen om hun van uw verlangen in kennis te stellen om onzeproducten terug te sturen. Sluit uw bestellings nummer in en de redenen waarvoor uuw bestelling wilt annuleren, zult u ontvangendan instructies die hoe per e-mail handel en verklaard worden

Opgelet, vergeet niet om zorg van de goederente nemen zolang zij in uw bezit zal zijn, zullen de beschadigde of gebruikte producten niet aanvaard worden. Bovendien zullen zij in hun verpakking van oorsprong terug gestuurd moeten worden. De verwijzingskosten van onze producten zijn aan onze last. De verwijzing van de producten gebeurt met uw eigen risico's. Als alle voorwaarden wordenvervuld, zal het bedrag van de bestelling het herroepingsrecht zal van toepassing zijn dus niet voor terugbetaald worden:

• De beschadigde artikelen, vuil gemaakt,gedragen, die door derden worden herstelden of de koper.

• De onvolledige artikelen (stukken,gebruiksaanwijzing en/of ontbrekendetoebehoren)

• De artikelen waarvan de verpakking niet van oorsprong is

In geval van verkeerde terugkeer ofnietigverklaring, reserveren wij ons het recht omeen latere bestelling van een klant te weigeren.