PRIJS EN TAXES VAT

Kosten in verband met BTW

Het bedrag van uw bestelling om vat een BTW van 21% voor alle producten, uitgezonderd de voedingsmiddelen die een BTW van 6% om vat ten.Alle vermelde prijzen catalogiseren erover op www.argane.be/ horen zich BTW Begrepen (TVAC).
Als u aan BTW onderworpen bent, en dat u een summer over Intracommunautaire BTW beschikt.Vermeldt bij uw bestelling in de zone die voor Nvan BTW is gereserveerd, de verificatie van uw N van BTW valideren. Als hij geldig is, zal BTW niet in de boeken opnemen zijn.
ARGAN ARGANE SOUSS behoudt zich het recht voor om de prijs van de producten op allemomenten te wijzigen maar de producten wordenop basis van de tarieven geldend op het moment van de registratie van de bestellingen gefactureerd.